Velkommen til AB Løngangens hjemmeside

En løngang - hvad er det?

Løngang er et ord med mange betydninger, se blot nedenfor, 4 mulige betydninger af vores løngang:

---

Guds folk med Lovsangen/begyndte Løngangen/ til løfternes land/
(N.F.S. Grundtvig, Salmer og aandelige Sange. I – V.!868-81.).
Her betyder Løngangen “hemmelig vandring".

---

Især om ældre tiders forhold: hemmelig, skjult gang i bogstaveligste betydning, men billedligt en langt skønnere betydning: “du ene Nøglen til mit Hiertes Løngang faar”.

---

Forbindelsesgang (korridor) i en bygning eller (især) mellem to bygninger; ofte : buegang eller lukket gang (på piller), bygget som en bro over en gade eller et vandløb.

---

Nødtørftshus / vandhus - "hemmelighed".


A/B Løngangen
Nyhusevej 4-104
3400 Hillerød

Andelsbo
Dronning Olgas Vej 37A
2000 Frederiksberg
Tlf.: 38 16 11 25
Fax: 38 16 11 50


Andelsbo er en ejendomsadministration, som administrerer andelsboligforeninger og gårdlaug.

Antal besøgende: 6592 (denne uge: 130)